Het Sieradenbos is niet zomaar een Voedselbos, maar één van de eerste van Nederland!

Bij de ontwikkeling van het voedselbos hebben drie thema’s een rol gespeeld: stadslandbouw, recreatie en educatie.

De parkachtige opzet met de voedsel dragende bomen en struiken in het bos bieden voedsel maar ook voldoende recreatieve mogelijkheden. Er zijn paden, bankjes en ruimte om te spelen. Het is geen afgesloten bos. Vanuit de buurt is er straks een fraai uitzicht op het bos.

Maar we willen graag dat het voedselbos ook bijdraagt aan educatie. Zodat onze jongeren weer weten wat wel en niet eetbaar is en hoe dat er in de natuur uitziet. Het is de bedoeling dat ze kennis opdoen over de verschillende soorten en hun werking in het geheel.

Bij de aanplant van het voedselbos heeft de Universiteit Wageningen een nulmeting uitgevoerd in de grond. Zo kunnen ze over enkele jaren onderzoeken wat het effect is van een voedselbos op het bodemleven. Voedselbossen zijn ‘hot’ en ons bos was één van de eerste in Almere is het grootste van binnen de stad. Het bos wordt op verschillende manieren onderhouden. Men wil graag weten wat dat betekent voor de ontwikkeling van het bos.