Beheer

Het beheer van het Sieradenbos ligt bij de Stichting Bewonersplatform Sieradenbuurt. De leden van de bewonersstichting zijn: Harry Draai (voorzitter), Maud Scholten, Carolijn Bary, Ingrid Maste, Liam Trimbach en Claudia Uiterwijk.

Sinds 20-06-2015 is het Bewonersplatform ‘Growing Green Spelddrager’ voor de ontwikkeling van het Voedselbos.

Doelstelling

De 5,5 hectare die het Voedselbos bestrijkt heeft altijd een ‘groene bestemming’ gehad. Met uitzondering van de bouwkavel die er in ligt. Het was de bedoeling om hier bos te planten als compensatie voor de bomen die in de Stripheldenbuurt gekapt zijn voor woningbouw. Het zou ingeplant worden met eiken en essen. Het bewonersplatform Sieradenbuurt heeft de gemeente gevraagd of het mogelijk was om daar wat meer variantie in aan te brengen. Dat was de aftrap van onze besprekingen met de gemeente. Samen hebben we het eiken- en essenbos omgevormd tot een voedselbos.

Het is een project waarbij de bewoners van de Sieradenbuurt gezamenlijk de inhoud van het bos hebben bepaald en vorm hebben gegeven aan een groot gedeelte van hun buurt. In 2015 en 2016, zijn er zo’n kleine 1200 bomen en struiken in het gebied geplant.

Het voedselbos is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de gemeente Almere en de Stichting bewonersplatform Sieradenbuurt. Waarbij de gemeente het leeuwendeel van de investeringen voor haar rekening heeft genomen. Aanvullende investeringen zijn tot stand gekomen dankzij de fondsen en inzet van de volgende partijen: