In het voedselbos bevindt zich een het landschapskunstwerk ‘Tuin van Samenkomst”. Ontworpen door Siemen Bolhuis en geplaatst in 2010

De Tuin van Samenkomst in vogelvluchtperspectief

toelichting kunstwerk:  Almere is een smeltkroes van vele nationaliteiten. In dit kunstwerk heeft iedere nationaliteit een beukenstruikje geplant dat nu is volgroeid tot kunstwerk van twee in elkaar lopende cirkels.