Op zaterdag 30 oktober is het kunstwerk ‘Langs de Eem’ door de heer Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland en tevens voorzitter van het Prins Bernhardfonds Flevoland onthuld.

Het concept voor het kunstwerk ligt in de geschiedenis van de locatie. De rivier De Eem stroomt van Amersfoort via dit voedselbos (deels ondergronds) naar het Markermeer. Zo’n 9000 jaar voor Christus liepen hier al mensen rond en vingen vis uit deze rivier, die hier toen bovengronds liep. Die vis bereidden zij op vuur, zo blijkt uit opgravingen. Deze jagers bouwden hun jachtkampen op de hogere zandkoppen langs De Eem. Het gebied was voedselrijk. Rond 5200 voor Christus steeg de zeespiegel en verdween het land onder water. Dit kunstwerk verbeeldt het leven van toen en nu. Het stalen oppervlak golvend als de rivier. De vorm en de staken verwijzen naar visfuiken uit de oudheid en gevonden in Almere.