In een paar jaar heeft onze buurt door veel zelfwerkzaamheid en inzet, alsmede door financiële ondersteuning van diverse fondsen een prachtig voedselbos gerealiseerd. Een gebied waar iedereen trots op is. Het voedselbos wordt druk bezocht en zeer gewaardeerd.

Het ambitie niveau voor het voedselbos is steeds hoog geweest, maar niet onhaalbaar gebleken. Het is een start voor een nieuwe toekomst en een gezonder leven. Een toekomst waarin nieuwe technologieën verweven zijn met oude beproefde methoden. Zeg maar “best of both worlds”. Voor een uniek gebied dat mensen bindt en zal binden door iets dat iedereen nodig heeft: gezond voedsel, ruimte.

Juist om te onderstrepen dat dit gebied uniek is en dat wij niet de eerste gebruikers hiervan zijn, willen we een kunstwerk in het voedselbos plaatsen. Bovendien is kunst een uiting van beschaving. We hebben een Almeerse kunstenaar (Frans van der Ven) bereid gevonden om een ontwerp te maken. Het kunstwerk moet de verbinding weergeven tussen het leven hier rond 9000 voor Christus en nu. Het zal van stevig materiaal zijn dat geruime tijd meegaat. Daarbij moet het passen in de thematiek van het voedselbos qua ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze.